Lingvistik – Københavns Universitet

Lingvistik på Københavns Universitet

Lingvistikken interesserer sig for, hvordan de forskellige sprog er bygget op, hvordan mennesker anvender sprog, og hvorfor sprog udvikler sig med tiden.

Faget hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS).

→ Læs om forskningen i faget og forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

Vil du læse Lingvistik

Bacheloruddannelse
Læs om Lingvistik på universitetets studievalgsportal.

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Kandidatuddannelser
Læs om kandidatuddannelsen i Lingvistik.

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.

Er du studerende på Lingvistik

Find dit uddannelseswebsted på intranettet:

Bachelorstuderende (også tilvalg)

Find bl.a. studievejledning og eksamensinfo

Kandidatstuderende
Find bl.a. studievejledning og eksamensinfo